Dodwanie nowego konta klienta

Z menu wybieramy "Create Client Account".

Wypełniamy dane odpowiednio uzupełniając pola. Login do konta musi byc unikalny. Może to byc nazwa domeny bez rozszerzenia (np. dla domena.pl login: domena). Ostatnia pozycja reprezentuje rodzaj konta wykupiony przez klienta odpowiednio 1GB, 5GB lub 10GB. Po wypełnienuiu informaacju klikamy przycisk "KONIEC"

Po zakończeniu konto klienta widoczne jest na liscie klientów

[ Strona główna ] DALEJ ->