Konfiguracja poczty

Outlook Express

Wprowadzenie

Program pocztowy Outlook Express jest domyślnie zainstalowany na komputerach działających w środowisku Microsoft Windows.

Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@domena.pl, założonego na serwerze , potrzebujesz następujących parametrów:

Dodanie konfiguracji konta

W głównym oknie programu, z górnego menu, należy wybrać kolejno: Narzędzia - Konta.

W oknie "Konta Internetowe" naciśnij przycisk [Dodaj] oraz wybierz z menu Poczta.... Spowoduje to uruchomienie "Kreatora połączeń internetowych".

Nazwa wyświetlana

W pierwszym oknie "Kreatora połączeń internetowych" należy wpisać nazwę użytkownika, która zostanie umieszczona w polu "Od", we wszystkich wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail.

Aby kontynuować konfigurację konta, należy nacisnąć przycisk [Dalej >].

Adres e-mail

Należy wpisać pełny adres e-mail, np. kowalski@domena.pl oraz nacisnąć przycisk [Dalej >].

Serwery

W kolejnym kroku należy podać nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (POP3 i SMTP) np. mail.domena.pl. Ustaw także rodzaj serwera obsługującego pocztę przychodzącą, wybierając z listy protokół POP3.

Nazwa konta i hasło

W następnym oknie konfiguracyjnym należy podać login konta i hasło.

W rubryce "Nazwa konta" należy wpisać pełny adres konta (np. kowalski@domena.pl).

W polu "Hasło" wpisz hasło dostępowe do konta

Po naciśnięciu przycisku [Dalej>] pojawi się okno z potwierdzeniem wykonanej konfiguracji konta. Naciśnij przycisk [Zakończ], aby powrócić do listy obsługiwanych kont.